Გაგზავნის უფასო ტექსტური შეტყობინებები Yahoo! მესენჯერი

01 წლის 02

SMS- ის გამოყენება

მრავალი წლის განმავლობაში, Yahoo Messenger აპლიკაცია მხარს უჭერდა შეტყობინებების გადაგზავნას მოკლე შეტყობინებების სერვისით - უკეთესად ტექსტური შეტყობინებით. ეს შესაძლებლობები ამოღებულია Messenger- ისგან, როგორც თანამედროვე სამოქმედო სტრატეგიის ნაწილი.

თქვენ არ შეგიძლიათ სხვა Yahoo Messenger- ის შეტყობინებები SMS პროტოკოლის მეშვეობით გადასცეს.

02 02

Yahoo- ის გამოყენებით

თანამედროვე Yahoo აპლიკაცია მხარს უჭერს შეტყობინებას ვინმეს შესვლისას. ამ თვალსაზრისით, ფუნდამენტურად არ განსხვავდება ტექნოლოგიური თვალსაზრისით - Facebook Messenger- იდან.

მოაწერეთ მობილური ან ვებ აპლიკაცია ინტერნეტის საშუალებით ტექსტური შეტყობინებების გასაგზავნად. ეს შეტყობინებები თავად აგზავნის აპს, არ იყენებს SMS პროტოკოლს .